Palvelut

Tehdaspiippujen teräsrakenteet ja sisäpiiput
– suunnittelusta asennukseen

Yrityksellä on laatusertifikaatti EN-1090 ja teräksisten savupiippujen EN13084-7 laatusertifikaatit, johon sisällytetty hitsauksen laadunhallinta. Hitsauksen laadusta vastaa hitsausinsinööri IWE.

Valmistus ja asennus

 • Teollisuuden piippujen hormit
 • Nestevaimennukset
 • Savukaasukanavat
 • Useat eri teräsrakenteet
 • Turvatikkaat
 • Hoitotasot
l

Lujuuslaskenta ja suunnittelu

 • Lujuuslaskenta Eurocoden mukaisesti
 • Konepajapiirustukset – AutoCAD -kuvat
 • ITP- ja NTP-suunnitelmat
 • Suunnittelu perustuu EN 13084-6 ja -7-standardeille

Teräsrakenteiden ja sisäpiippujen
vuosihuollot ja kuntokartoitukset

Kartoitukset ja mittaukset

 • Kuntokartoitukset ja ultraäänimittaukset
 • vuosihuollot ja vuosipalvelut

Suoritamme kuntokartoituksia
mm. seuraaville kohteille:

 

 • Teräsrunkoiset teollisuuden savupiiput
 • 1- ja 2-runkoiset teollisuuden savupiiput
 • Betonipiiput
 • Tiilipiiput
 • Turvatikkaat ja hoitotasot

Teräsrakenteiden ja sisäpiippujen
tarkistukset, korjaukset ja huollot

Tarkastamme, korjaamme ja huollamme teollisuuden erilaisia savupiippuja.Tarkastuksesta toimitamme
asiakkaillemme tarkastuspöytäkirjan, valokuvat tarkastuskohteista ja tarkastuksen johtopäätökset. Nestevaimennetut savupiiput suosittelemme tarkastamaan ja huoltamaan vuosittain.
h

Tarkastukset

 • Savupiipun sisä- ja ulkovaipat
 • Pulttiliitokset ja peruspultisto
 • Hoitotasot ja turvatikkaat
 • Sade- ja kondenssivesiputkistot
 • Välitilan tuuletus
 • Lentoestevalot
 • Savukaasukanavat
 • Savupiipun vaimennus

Muut palvelut

 • Asiantuntijapalvelut
 • Savupiippujen drone- ja videokuvaukset
 • Värähtelymittaukset yhteistyökumppanin kanssa

Yhteystiedot